İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 25/10/2023 TARİHLİ VE 2023/9686 E. 2023/15843 K. SAYILI KARARI MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi SAYISI : 2021/1230 E., 2023/867 K. KARAR : İstinaf başvurusunun esastan reddi İLK DERECE MAHKEMESİ : … 15. … Mahkemesi SAYISI : 2020/158 E., 2021/85 K. Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama...

Devamını Oku

Tasdik Edilmeyen Boşanma Protokolü

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 5/11/2019 TARİH VE 2018/9159 E., 2019/9855 K. SAYILI KARARI * BOŞANMA ( Anlaşmalı Boşanma Davasının Yargılaması Sırasında Davalının Duruşmaya Gelmemesi Sebebiyle Dava Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedenine Dayalı Boşanma Davasına Dönüştüğü/Hakim Tarafından Tasdik Edilmeyen Anlaşma Protokolü Hükümsüz Kalmakla Mahkemece İddia ve Savunma Çerçevesinde Taraf Delillerinin Toplanarak Tartışılması ve Tüm Deliller Değerlendirildikten...

Devamını Oku

Havale/Eft açıklama kısmına borç yazılması

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 04.02.2019 TARİHLİ VE 2016/23882 E.,  2019/1090 K. SAYILI KARARI MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalıya banka aracılığı ile 13.500,00 TL...

Devamını Oku

WhatsApp yazışmaları belgedir

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 08.05.2023 TARİHLİ VE 2022/8590 E. 2023/1325 K. SAYILI KARARI   İLK DERECE MAHKEMESİ : Aksaray 4. Asliye Hukuk Mahkemesi SAYISI : 2021/335 E., 2022/278 K.   Taraflar arasındaki araç kaydının iptali-tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge...

Devamını Oku

Kira tespit davalarında ıslah

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 16/03/2021 TARİHLİ 2017/2792 E., 2021/267 K. SAYILI İLAMI MAHKEMESİ: Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “kira bedelinin tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 14. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel...

Devamını Oku

Yasal Faiz Oranı Değişti

8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yıllık %9 olarak uygulanan yasal faiz oranının 1 Haziran 2024’ten itibaren yıllık %24 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. YASAL FAİZ ORANI DEĞİŞTİ…

Devamını Oku

İcra edilebilir şerhi mahkeme

T.C. İSTANBUL  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2023/746 KARAR NO : 2023/2829 KARAR TARİHİ : 08/11/2023  TÜRK MİLLETİ ADINA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI DAVANIN KONUSU : Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi  Taraflar arasındaki davada Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi ile Bakırköy  Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin...

Devamını Oku

Çalışana uygulanan mobing

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ  20.12.2016 TARİHLİ VE 2016/31457 E. 2016/21707 K. SAYILI İLAMI    Mahkemesi :İş Mahkemesi(Müstemir Yetkili)  Dava Türü : İşe iade  YARGITAY İLAMI Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:  Davacı vekili, davacının 09/04/2011 tarihinde davalı bünyesinde fırıncı...

Devamını Oku

Hukuk mesleklerine giriş sınavı

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGI ÖN SINAVI YÖNETMELİĞİ     BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavının yapılma şekline ilişkin usul ve esaslar ile bu sınavlara ilişkin diğer hususları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek...

Devamını Oku