ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TELEFON NUMARASI

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 45 52

Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 45 57

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 45 62

Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 45 67

Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 45 72

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 45 77

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 45 82

Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 45 87

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 45 92

Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 45 97

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 02

Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 07

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 12

Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 17

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 22

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 27

Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 32

Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 37

Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 42

Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 47

Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 52

Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 57

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 62

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 67

Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 72

Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 46 77

Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 74

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 77

Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 47 85

Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 47 88

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 47 80

Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 47 75

Ankara 33. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 02

Ankara 34. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 06

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 12

Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 17

Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 22

Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 27

Ankara 39. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 32

Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 37

Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 42

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 47

Ankara 43. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 52

Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 57

Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 62

Ankara 46. Asliye Hukuk Mahkemesi

0312 540 48 67