ANKARA İDARE MAHKEMESİ

TELEFON NUMARASI - DAHİLİ

Ankara 1. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 01

Ankara 2. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 02

Ankara 3. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 03

Ankara 4. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 04

Ankara 5. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 05

Ankara 6. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 06

Ankara 7. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 07

Ankara 8. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 08

Ankara 9. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 09

Ankara 10. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 10

Ankara 11. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 11

Ankara 12. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 12

Ankara 13. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 13

Ankara 14. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 14

Ankara 15. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 15

Ankara 16. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 16

Ankara 17. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 17

Ankara 18. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 18

Ankara 19. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 19

Ankara 20. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 20

Ankara 21. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 21

Ankara 22. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 22

Ankara 23. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 23

Ankara 24. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 24

Ankara 25. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 25

Ankara 26. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 26

Ankara 27. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 27

Ankara 28. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 28

Ankara 29. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 29

Ankara 30. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 30

Ankara 31. İdare Mahkemesi

0312 218 57 00 - 40 31