25
May

WhatsApp yazışmaları belgedir

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 08.05.2023 TARİHLİ VE 2022/8590 E. 2023/1325 K. SAYILI KARARI İLK DERECE MAHKEMESİ : Aksaray 4. Asliye Hukuk...

Read More
21
May

Kira tespit davalarında ıslah

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 16/03/2021 TARİHLİ 2017/2792 E., 2021/267 K. SAYILI İLAMIMAHKEMESİ: Sulh Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “kira bedelinin tespiti” davasından...

Read More
21
May

Yasal Faiz Oranı Değişti

8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yıllık %9 olarak uygulanan yasal faiz oranının 1 Haziran 2024'ten itibaren yıllık %24 olarak uygulanmasına...

Read More
15
May

İcra edilebilir şerhi mahkeme

T.C. İSTANBUL  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2023/746 KARAR NO : 2023/2829 KARAR TARİHİ : 08/11/2023  TÜRK...

Read More
13
May

Çalışana uygulanan mobing

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ  20.12.2016 TARİHLİ VE 2016/31457 E. 2016/21707 K. SAYILI İLAMI  Mahkemesi :İş Mahkemesi(Müstemir Yetkili) Dava Türü : İşe iade YARGITAY...

Read More
09
May

Hukuk mesleklerine giriş sınavı

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGIÖN SINAVI YÖNETMELİĞİ  BİRİNCİ BÖLÜMBaşlangıç HükümleriAmaçMADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve...

Read More
06
May

Hukuka aykırı delil ve ikrar

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ 2021/3068 E., 2021/6915 K. SAYILI KARARIMAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiMahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;Mağdur...

Read More
02
May

Belirsiz alacak davası

Yargıtay HGK. 18.5.2022 Tarihli ve 2022/397 E., 2022/701 K. Sayılı İlamı  MAHKEMESİ : Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (İlk Derece Mahkemesi...

Read More
29
Nis

THH ileri sürülmeyen delil ve defi’lerin mahkemede ileri sürülebileceği hakkında:

T.C YARGITAY 3. Hukuk DairesiEsas: 2020/ 10143Karar: 2021 / 2603Karar Tarihi: 11.03.2021DAVA VE KARARTaraflar arasındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının...

Read More