Boşanmada 3 yıl kuralı iptal oldu

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI     Esas Sayısı :2023/116 Karar Sayısı : 2024/56 Karar Tarihi : 22/2/2024 R.G.Tarih-Sayı : 19/4/2024-32522   İTİRAZYOLUNA BAŞVURAN: Ankara 18. Aile Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk MedeniKanunu’nun 166. maddesinin dördüncü fıkrasının Anayasa’nın 5., 12., 14., 17. ve41. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir. OLAY:Boşanma davasında...

Devamını Oku