Yasal Faiz Oranı Değişti

8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yıllık %9 olarak uygulanan yasal faiz oranının 1 Haziran 2024’ten itibaren yıllık %24 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. YASAL FAİZ ORANI DEĞİŞTİ…

Devamını Oku

THH ileri sürülmeyen delil ve defi’lerin mahkemede ileri sürülebileceği hakkında:

T.C YARGITAY 3. Hukuk Dairesi Esas: 2020/ 10143 Karar: 2021 / 2603 Karar Tarihi: 11.03.2021 DAVA VE KARAR Taraflar arasındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, … Tüketici Mahkemesinin 28/12/2017 tarihli ve 2016/1157 E.-2017/2139 K. sayılı kararı ile kesin olarak verilen hükmün Yüksek Adalet Bakanlığının 25/12/2019 tarihli ve 39152028-153.01-1130-2018-E. 1783/31898 sayılı...

Devamını Oku

Avukat ile müvekkil uyuşmazlığı

HUKUK GENEL KURULU 01/04/2021 TARİH VE 2019/14 ESAS, 2021/399 KARAR SAYILI KARARI MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 2. Tüketici Mahkemesince verilen davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine ilişkin karar davacılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına...

Devamını Oku