Kira tespit davalarında ıslah

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 16/03/2021 TARİHLİ 2017/2792 E., 2021/267 K. SAYILI İLAMI MAHKEMESİ: Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “kira bedelinin tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 14. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel...

Devamını Oku

İcra edilebilir şerhi mahkeme

T.C. İSTANBUL  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2023/746 KARAR NO : 2023/2829 KARAR TARİHİ : 08/11/2023  TÜRK MİLLETİ ADINA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI DAVANIN KONUSU : Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi  Taraflar arasındaki davada Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi ile Bakırköy  Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin...

Devamını Oku

Arabuluculuk Kanunu 18A/11 hükmü iptal edildi.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   Esas Sayısı : 2023/160 Karar Sayısı : 2024/77 Karar Tarihi : 14/3/2024 R.G.Tarih-Sayı : 18/4/2024-32521   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Çorum Tüketici Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen 18/A maddesinin (11) numaralı fıkrasının; A. Birinci cümlesinin “…bu taraf davada kısmen veya...

Devamını Oku